Web
Analytics

Urazy zębów.

Złamanie zębów z obnażeniem miazgi.Replantacja wybitego zęba.

Odbudowa złamanych zębów.

Szynowanie zębów zwichniętych.